top of page

Пакет документів для підключення iPay ФОП

Версія Договору:

№2024.5.24

Завантажити PDF-файл договору для друку

Пакет документів для підключення iPay Юридична особа

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ 

ПРО ПРИЄДНАННЯ 

ЗАРЯДНИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (надалі – «АБЕТЗ»)

ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВА ЧАРДЖЕРЗ",

надалі іменується – «Агрегатор» Ідентифікаційний код юридичної особи: 44793701

Місцезнаходження: Харківська область, місто Харків, вулиця Рудика, будинок 6

за цим Договором надає доступ (надалі іменується – «Доступ») до програмного забезпечення яке об’єднує власника зарядних пристроїв власникам АБЕТЗ (надалі іменується - «Заряджальник»), та власників електромобілів користувачів Застосунку (надалі – «Користувачі, Користувач»).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Договір є публічним договором в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України, а особа, яка приймає пропозицію (публічну оферту) про укладення Договору (здійснює акцепт) стає Замовником відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, статті 11 Закону України "Про електронну комерцію" та умов цього Договору.

1.2. Договір є пропозицією (публічною офертою) необмеженому колу фізичних і юридичних осіб укласти з Агрегатором Договір шляхом повного і безумовного прийняття умов цього Договору.

1.3 Умови Договору є однаковими для усіх осіб, які вирішили прийняти умови цього Договору.

1.4 Договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, оскільки його умови визначені Агрегатором і можуть бути прийняті Заряджальником лише шляхом приєднання до запропонованого Договору в цілому. У разі незгоди Заряджальника з усіма чи окремими положеннями цього Договору укладення Договору не відбувається.

1.5 Приєднанням до Договору вважається використання програмних продуктів Агрегатора.

1.6 Договір вважається укладеним з дати використання програмних продуктів Агрегатора на умовах, встановлених цим Договором.

1.7 Використання програмних продуктів Агрегатора, вважається прийняттям Заряджальником пропозиції про укладення Договору (здійснення акцепту), а також підтверджує факт повного і безумовного прийняття Замовником умов цього Договору без будь-яких застережень чи зауважень відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України. Приймаючи пропозицію Виконавця (публічну оферту), Замовник погоджуєтесь з усіма умовами цього Договору і підтверджує, що йому зрозумілий зміст Договору і правові наслідки його укладення. 

1.8 Договір є електронним договором в розумінні статті 3 Закону України "Про електронну комерцію", укладається з використанням доступних інформаційно-телекомунікаційних систем та не може бути визнаний недійсним у зв’язку з його вчиненням в електронній формі. 

1.9 Цей Договір у паперовій формі роздруковується за необхідністю самостійно з веб-сайту Агрегатора: https://www.evachargers.com/ , або може бути наданий за зверненням Заряджальника.

1.10 Терміни, що використовуються у цьому Договорі, вживаються у таких значеннях:

1.10.1 Публічна оферта - пропозиція Агрегатора про укладення Договору, розміщена на веб-сайті Агрегатора та викладена Агрегатором в умовах цього Договору, що адресована невизначеному колу фізичних і юридичних осіб;

1.10.2 Акцепт - повне, безумовне та беззастережне прийняття Заряджальником умов Договору шляхом використання програмних продуктів Агрегатора, або іншим способом, погодженим Сторонами;

1.10.3 Заряджальник - фізична або юридична особа, яка отримує від Виконавця послуги на умовах, передбачених Договором;

1.10.4 Веб-сайт Агрегатора - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям https://www.evachargers.com/;

1.10.5 Постачальники послуг проміжного характеру в інформаційній сфері – оператори (провайдери) телекомунікацій, оператори послуг платіжної інфраструктури, реєстратори (адміністратори), що присвоюють мережеві ідентифікатори, та інші суб’єкти, що забезпечують передачу та зберігання інформації з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, що створюється, використовується, поширюється відповідно до умов Договору.

1.11 Договір укладається на підставі пропозиції його укласти (публічної оферти) з боку Агрегатора та її прийняття (акцепту) Заряджальника;

1.12 Публічна оферта Агрегатора викладена в умовах цього Договору.

1.13 Акцептом Публічної оферти є здійснення Заряджальником дій, визначених цим Договору, що мають наслідком укладення цього Договору;

1.14 Укладаючи Договір, Заряджальник підтверджує:

1.14.1 повне і вичерпне ознайомлення з Публічною офертою, викладеної в умовах цього Договору;

1.14.2 безумовне та беззастережне прийняття ним Публічної оферти, викладеної в умовах цього Договору;

1.14.3 цілковите розуміння змісту своїх зобов’язань за Договором і правових наслідків його укладення.

1.15 Підтвердженням укладення Договору є використання програмних продуктів Агрегатора, квитанція, чек, платіжне доручення, інший розрахунковий або касовий документ (в електронній та/або паперовій формі), що засвідчує факт оплати послуг, які є предметом Договору, відповідно до вимог законодавства України, якщо інше не погоджено Сторонами.

1.16 Агрегатор за цим Договором надає Заряджальнику доступ до програмного забезпечення, яке об’єднує власників зарядних пристроїв та власників електричних транспортних засобів, у тому числі, але не виключно, доступ до Застосунку, з метою приєднання зарядних пристроїв для заряджання АБЕТЗ, які належать Заряджальнику (надалі – «Доступ»).

1.17 Відповідно до умов даного Договору, Заряджальнику надається Доступ до програмного забезпечення EVA Chargers, права на який належать компанії ChargerSystem Inc (надалі – «Програмне забезпечення»). Агрератор підтверджує, що відповідно до наявних домовленостей із компанією ChargerSystem Inc, йому належить відповідне право укладати даний Договір.

1.18 Відповідно до умов даного Договору, Заряджальнику надається Доступ до застосунку EVA Chargers в App Store та Google Play (надалі – «Застосунок»), власником і розробником якого є компанія ChargerSystem Inc, у тому числі, доступ до адміністративної панелі (ADMIN PANEL), що розміщена в мережі Інтернет за адресою: https://admin.chargersystem.com/

Агрератор підтверджує, що відповідно до наявних домовленостей із компанією ChargerSystem Inc, йому належить відповідне право, а саме володіння ЛІЦЕНЗІЮ на програмний продукт, що надає право укладати даний Договір.

1.19 Заряджальник зобов’язаний зробити налаштування власних зарядних пристроїв для заряджання АБЕТЗ і заповнити в системі адресу розташування, вартість послуг, потужність та інші необхідні дані.

2. ФІНАНСИ ТА РОЗРАХУНКИ

2.1 Заряджальник погоджується з тим, що користувачі , крім оплати послуг із заряджання АБЕТЗ, додатково сплачують: 

- комісію відповідній фінансовій установі (надалі – «Комісія фінансової установи») згідно тарифів сервісу таких як  iPay.ua та інші доступні платіжні системи доступні для використання в системі агрегатора, що сплачується в в процесі кожного поповнення суми в особистому кабінеті Користувача або при прямій сплаті за послугу заряджання АБЕТЗ;

- плату Агрегатору роялті (надалі – «Роялті») за послуги користування онлайн  системи управління та моніторингу у розмірі 5% (п’ять відсотків) що сплачується в в процесі кожного поповнення суми в особистому кабінеті Користувача або при прямій сплаті за послугу заряджання АБЕТЗ Користувача.

- Заряджальник отримує від Користувачів оплату послуг через фінансові установи із заряджання АБЕТЗ, фінансові установи перераховують на рахунок Заряджальника 100% (сто відсотків) отриманих коштів (без урахування Комісії фінансової установи та Роялті) як комісійний платіж.

2.2 Заряджальник зобов‘язується оплатити Агрегатору онлайн сервіси, підписки, ліцензії та інші витрати пов'язані з роботою Зарядної Системи, такі як: 

2.2.1 Підписка - Базова “ОНЛАЙН”.
Послуга обробки даних та контролю зарядного пристрою за допомогою сервісів Charger System, доступність інформації про зарядний пристрій через мобільний застосунок “EVA Chargers”. Послуга застосовується автоматично до всіх станцій, з яких було оброблено одну або більше сесій з'єднання з сервером  за календарний місяць. Вартість послуги становить 5 доларів США на місяць за кожний зарядний пристрій з сесіями протягом місяця і сплачується безпосередньо ChargerSystem Inc за допомогою фінансової установи доступної в системі з використанням кредитної карти, протягом 30 днів, або в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на день отримання рахунку від АГРЕГАТОРА.

2.2.2 Підписка - Додаткова послуга “ІНТЕРНЕТ” по бажанню Заряджальника, за кожну «сім карту» інтернет зʼєднання вартість складає 3 долари на місяць, в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на день отримання рахунку.

2.2.3 Підписка - Додаткова послуга “ОПЕРАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ” по бажанню Заряджальника, автоматизований операційний та бухгалтерський облік що включає оплату електроенергії, звірку лічильників, операційні питання, тощо. Вартість послуги складає 6% з обігу станції.

2.2.4 Підписка - Додаткова послуга “БОНУСКЕШ” по бажанню Заряджальника,  Послуга виведення коштів з бонусного балансу , транзитного і рахунків платіжних систем,   комісія Агрегатора складає  7% від суми виводу. 
2.2.5 Підписка - Додаткова послуга “МУЛЬТИБІЛІНГ” по бажанню Заряджальника, підключення станції до додаткового оператора складає додаткові 7 доларів на місяць, в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на день отримання рахунку, за кожного додаткового оператора.

При підключенні сторонніх операторів ціноутворення має бути справедливим і рівноцінним, співставно з EVA Chargers та враховуючи витрати заряджальника на вартість комісії операторів які розраховуються і сплачуються Заряджальником.

2.2.6 Користувач сплачує додатково за послуги системи управління та моніторингу 5% Агрегатору, від кожної витраченої суми на зарядку електромобіля в системі Агрегатора, шляхом мовчазної згоди Заряджальника та Користувача при використанні системи Агрегатора.

- Також на всю сумму оплат за формулою

100% вартість послуги заряджання АБЕТЗ 

+ 5% роялті за використання програмного продукту застосунок, білінг система 

= сумма 

+ додатково комісію еквайреру фінансовій установі відповідальній виключно за додаткову послугу еквайрингу оплати банківськими картами

2.3 У разі негативного балансу в обліковому записі Заряджальника буде включена Агрегатором можливість оплата з балансу в системі Агрегатора, до погашення заборгованості. 

2.4 Тарифи на послуги заряджання визначає Заряджальник шляхом встановлення цін у профайлі кожного зарядного пристрою для заряджання АБЕТЗ, що відображаються у профайлі кожного зарядного пристрою, у мобільному Застосунку додатку Агрегатора.

2.4.1 Тариф за паркінг може бути використаний тільки на платних паркінгах. У разі відсутності платного паркинга, та використання цього тарифу агрегатор залишає за собою право повернути кошти за паркінг Користувачу.

2.4.2 Заряджальник погоджується з тим, що Агрегатор не є учасником відносин, що виникають між Користувачами та Заряджальником.

2.4.3 Сторони домовились, що за умови здійснення Користувачем оплати згідно положень Розділу 2 даного Договору, Користувач матиме право отримати доступ до зарядних пристроїв для заряджання АБЕТЗ Заряджальника, інформація про які наявна у Застосунку, за умови, що такі зарядні пристрої для заряджання АБЕТЗ є вільними, не використовуються іншими Користувачами.

2.5 Оплата здійснюється шляхом внесення або резервування грошових коштів на особистий рахунок електромобіліста в системі Агрегатора у розмірі, який становить не менше ніж 50 грн. 00 коп. і автоматично отримується Заряджальником. Розмір мінімальної суми зарядки може бути змінений Заряджальником у більшу сторону.

2.6 При безпосередньому отриманні Доступу за даним Договором Користувачем та Заряджальником, здійснюється списання або резервування грошових коштів банківської карти електромобіліста в розрахункових системах екваірінгу запропонованих Агрегатором у розмірі вартості, визначеної з урахуванням положень п. 2.2., 2.4., 2.5. Договору.

2.7 Грошові кошти Користувач, які надходять на банківський рахунок респондента Заряджальника за допомогою обрахунків у системі Агрегатора, є платою за отримання Послуг даного Договору та не підлягають поверненню Користувачу після отримання Послуги. Агрегатор є лише обчислювальною системою яка з'єднує Користувача та Заряджальника, і не несе фінансової відповідальності, яка може з’явитися між Користувачем та Заряджальником.

2.8 Агрегатор не зобов'язаний здійснювати виконання умов даного Договору, якщо сума грошових коштів попереднього внесення або резервування від Користувача становить менше ніж вказано у п.2.5.

2.9 За умови оплати з дотриманням положень розділу 2 Договору, Користувач має право отримати Доступ до зарядних пристроїв Заряджальника згідно данного Договору з використанням вільних зарядних пристроїв для електромобілів Заряджальників (в тому числі їх конекторів та прилеглих машино-місць), інформація про які наявна на сайті або у мобільному додатку Агрегатора.

2.10 Агрегатор зобов'язаний припинити постачання енергії в разі якщо зарезервованої або в обліковому записі суми недостатньо для повного заряду електрокара або для сплати за простій у під'єднаному стані. Але навіть після припинення подачі струму система нараховуватиме простій, у разі відсутності можливості автоматичного списання з Користувача або непогашення заборгованості за простій, Агрегатор зобов'язаний блокувати такому Користувачу надання послуг, але не зобов'язаний сплачувати Заряджальнику суму боргу за простій яку не стягнуто з Користувача.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ

3.1 Заряджальник має право:

3.1.1 отримувати від Агрегатора повну та достовірну інформацію про вартість та порядок виконання цього Договору на сайті та у мобільному додатку Агрегатора;

3.1.2 отримувати виключно безготівкову оплату шляхом обліку грошових коштів у системі Агрегатора у будь-який час.

3.2 Агрегатор має право:

3.2.1 вводити додаткові платні послуги або змінювати вартість, розміри сум грошових коштів, встановлені п. 2 Договору якщо сума вдвічі перевищує середню на ринку, та п. 2.6. Договору у разі бізнес необхідності згідно ринкових обставин та процесів;

3.2.2 в односторонньому порядку вносити зміни до Договору і розміщувати відповідну інформацію на сайті та у мобільному додатку Агрегатора;

3.2.3 зберігати та обробляти персональні дані Заряджальника, які були надані Агрегатору під час виконання цього Договору;

3.2.4 змінювати у системі розташування зарядних станцій, їх технічні параметри, збільшувати або зменшувати їх кількість;

3.2.5 не здійснювати повернення грошових коштів, які були витрачені Заряджальником в системі Агрегатора;

3.2.6 призупинити виконання умов цього Договору та, в майбутньому, не виконувати свої обов’язки перед Заряджальником, який порушує умови Договору, зокрема в частині дотримання зобов'язань Заряджальника за п. 3.3. Договору, та/або не здійснив виплату суми штрафних санкцій, передбаченої п. 5.1. Договору;

3.2.7 для усунення недоліків в функціонуванні зарядних пристроїв проводити будь-які роботи стосовно монтажу мереж живлення, місця розташування , та виправлення роботи станції, включаючи модернізацію, модифікацію, оновлення компонентів тощо, та отримати компенсацію за виконані роботи шляхом списання коштів з балансу Заряджальника. 

3.3 Заряджальник зобов'язаний зробити налаштування власних зарядних пристроїв і обрати режим оплати послуг за такий Доступ і заповнити в системі адресу розташування, вартості послуг, потужність та інші дані, також:

3.3.1 дбайливо ставитися до якості місць розташування зарядних пристроїв та якості монтажу і постачання струму згідно норм та стандартів, які використовується Клієнтом власником електрокара для безпосереднього отримання Доступу та послуг за цим Договором;

3.3.2 не поширювати недостовірну інформацію стосовно Агрегатора чи умов виконання цього Договору;

3.3.3 не здійснювати розголошення Конфіденційної інформації;

3.3.4. використовувати машино-місце, що безпосередньо прилягає до зарядного пристрою для електромобілів, виключно за цільовим призначенням – для розміщення електричного транспортного засобу, який перебуває у стані заряджання (заряджається) від такого зарядного пристрою.

3.3.5 розмістити в додатку інформацію щодо юридичної особи, ФОП, тощо, яка отримує кошти, володіє станцією ( або є представником властника , орендарем, тощо ), ця інформація буде відображена у профілі станції. У разі не бажання відображення цієї інформації, потрібно роздрукувати самостійно паперову версію та надіслати в екверінгову фінансову установу, яка використовується.

3.3.6 не передавати доступ до облікового запису (аккауту) третім особам, та не продавати обладнання з обліковим записом.

3.3.7 Оплачувати виставленні Агрегатором рахунки за роботи з усунення недоліків у функціонуванні  зарядних пристроїв.

3.4 Агрегатор зобов'язаний:

3.4.1 надавати Заряджальнику та Клієнту на сайті та у мобільному додатку Агрегатора інформацію щодо актуальних умов Договору та умов реалізації цих умов;

3.4.2 забезпечити належне функціонування служби підтримки у межах своїх технічних можливостей.

4. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

4.1 Уся інформація у будь-якій формі, що належить Агрегатору, а саме персональні дані, які було внесено Заряджальником під час реєстрації та/або у процесі отримання Доступів за цим Договором і використання мобільного додатку, сайту, або розголошена чи надана будь-яким способом Заряджальником Агрегатору та стосується виконання умов цього Договору (далі – "Конфіденційна інформація"), вважатиметься конфіденційною. Агрегатор гарантує, що він докладає всіх зусиль з урахуванням наявних у нього ресурсів по зберіганню Конфіденційної інформації та зобов’язується не використовувати Конфіденційну інформацію з будь-якою метою, іншою ніж забезпечення виконання цього Договору. Після припинення дії цього Договору Агрегатор вживатиме всіх заходів, щодо матеріалів, які стосуються будь-якої Конфіденційної інформації, включаючи, без обмежень, знищення таких матеріалів чи їх повернення Агрегатору, видалення з накопичувачів інформації. Не вважається порушенням умов даного Договору використання Агрегатором Конфіденційної інформації для здійснення інформаційної розсилки самостійно та/або із залученням третіх осіб. Агрегатор має право на розголошення Конфіденційної інформації лише за умов визначених законом та/або в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

4.2 Заряджальник, погоджуючись з умовами даного Договору, надає згоду на обробку своїх персональних даних.

4.3 Заряджальник не публікуватиме та не повідомлятиме для публікації будь-яку інформацію, що стосується цього Договору, або в якій згадується Агрегатор чи мається на увазі назва Агрегатор, його дочірніх компаній або пов'язаних компаній, або їх відповідних працівників, довірених осіб, посадових осіб чи представників, або торгові чи фірмові найменування Агрегатор або його дочірніх чи пов'язаних компаній, без отримання попереднього письмового погодження Агрегатора.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1 Агрегатор має право визначити розмір суми (виключно згідно мотивованої калькуляції) штрафних санкцій, яка не може бути більше ніж сума відшкодування збитків завданих Агрегатору, електромобілістам або третім особам які звернулися до Агрегатора за компенсацією. Штраф підлягає сплаті Заряджальником у випадку вчинення Заряджальником наступних порушень:

5.1.1 недбале ставлення до зарядних пристроїв, які використовує Заряджальник для безпосереднього отримання Доступів за даним Договором;

5.1.2 неякісне встановлення або обслуговування зарядних пристроїв, яке використовується Заряджальником для безпосереднього отримання Доступів за даним Договором;

5.1.3 поширення недостовірної інформації стосовно Агрегатора чи процесу виконання даного Договору;

5.1.4 розголошення Конфіденційної інформації.

5.2 Після виявлення факту вчинення Заряджальником порушень, вказаних в п. 5.1. Договору, Агрегатор у кожному окремому випадку визначає суму штрафних санкцій, які підлягають сплаті Заряджальником за вчинення такого порушення, про що письмово (електронною поштою) повідомляє Заряджальника.

5.3 У разі сплати суми штрафних санкцій, передбачених п. 5.1. Договору, Агрегатор може продовжити виконання умов даного Договору.

5.4 У разі порушення Заряджальником зобов'язання, встановленого п. 5.1. Договору, Агрегатор має право призупинити виконання умов даного Договору зі свого боку на строк в 7 (сім) календарних днів.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1 Зміни до Договору набирають чинності з моменту їх опублікування в складі тексту Договору на сайті та у мобільному додатку Агрегатора.

6.2 У випадку незгоди зі змінами до Договору, внесеними Агрегатором, Заряджальник повинен негайно (з дня виявлення такої не згоди шляхом направлення письмового повідомлення на електронну адресу Агрегатора) припинити виконання цього Договору. Якщо Заряджальник продовжує отримувати Доступ за цим Договором, вважається, що він погодився зі змінами, попередньо внесеними до Договору.

6.3 Цей Договір діє з моменту реєстрації Заряджальника в системі Агрегатора чи входу Заряджальника в свій обліковий запис в системі Агрегатора як зареєстрованого користувача, що буде розцінюватись як конклюдентна дія Заряджальника, направлена на укладення та підписання цього Договору.

6.4. У випадках сплати за послуги заряджання юридичними особами, Заряджальники які є ФОП і знаходяться на 2 групі Єдиного Податку, не можуть надавати ці послуги згідно чинного Закону України.

6.5 Договір укладається строком на 1 рік.

6.6 Якщо за один місяць до закінчення строку дії Договору Заряджальник чи Агрегатор не повідомить іншу сторону Договору письмово про його розірвання, Договір вважається продовженим на строк 1 рік.

bottom of page